Vi löser in ditt medlemskap


Har du redan ett aktivt medlemskap på en annan anläggning idag?

Inga problem, vi löser in det när du tecknar 12 eller 24 månaders avtal hos oss!

Så här går det till;

  1. Säg upp ditt befintliga medlemskap
  2. Kom till oss, visa kopia på skriftlig uppsägning och lämna in ditt gamla medlemskort.
  3. Du fortsätter att betala medlemsavgiften på din gamla anläggning under uppsägningstiden (vi löser in upp till 6 månader).
  4. Du börjar betala till NTC när uppsägningstiden är slut. Din bindningstid hos oss börjar räknas från första betalningsdag.

Bli medlem idag:

Välkommen!

Copyright © NTC