Om NTC


Norrtälje Träningscenter är ett personligt träningscenter mitt i stan dit alla är välkomna!

Vår vision är att erbjuda ett brett och varierat utbud av aktiviteter som bidrar till ett ökat välbefinnande för alla som vill vara med.

En av våra viktigaste framgångsfaktorer är att du finner vår miljö trivsam och att du möts av en kunnig och engagerad personal.

Välkommen du med!

// Gänget på Norrtälje Träningscenter

 

Antidopingpolicy Norrtälje Träningscenter

  • Norrtälje träningscenter AB tar helt avstånd från och förbjuder dopning och användandet av otillåtna preparat på vår anläggning, såväl av personal som tränande hos oss.
  • Med dopning menar vi alla otillåtna preparat i syfte att höja prestationsförmågan och som definierats av dopningslagen, dvs ”Lagen om förbud mot innehav och försäljning av vissa dopningsmedel” (1991:1969) som trädde i kraft 1 juli 1992. 1 april 1999 stärktes lagen till att också innefatta bruket av dopningsmedel.
  • Norrtälje Träningscenter AB skall i alla avseenden förespråka en ren och hälsosam träning.
  • Vid användande av dopningspreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker. Beslut och verkställande om avstängning tas av firmatecknare.
  • Alla som jobbar hos oss ska vara medvetna om vår policy och det ska alltid finnas kunnig personal till hands för att hantera situationer där misstanke eller missbruk identifierats.
  • Norrtälje Träningscenter AB skall via sina medlemskontrakt, på vår hemsida och med en god kommunikation med våra kunder, sprida vår policy om en ren träning utan otillåtna preparat på vår anläggning och vad som gäller om detta inte efterlevs.
  • Norrtälje Träningscenter AB arbetar förebyggande för en ren träning utan otillåtna preparat genom utbildning av personal, samarbete med lokala och regionala organisationer och projekt.
Copyright © NTC