Integritetspolicy


INTEGRITETSPOLICY

Om Norrtälje Träningscenter AB och denna integritetspolicy

Behandling av medlemmars personuppgifter

Norrtälje Träningscenter AB, org.nr. 556683-0443 (”NTC” eller ”vi”) har som policy att vidta

alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter rörande våra medlemmar som behandlas av oss behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

NTC behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service och information om vår verksamhet. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla annan relevant lagstiftning, för att skicka informationsmail och utföra medlemsundersökningar.

NTC är därmed personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Integritetspolicyn förklarar och klargör dina rättigheter i förhållande till NTC vad gäller behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter.

NTC har upprättat personuppgiftsbiträdesavtal med följande; BRP Systems AB, Techogym S.p.A & Opuscapita Kredithanterarna AB.

NTC är månt om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och sådan annan reglering som implementerar EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG, EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när det behövs för att fullgöra förpliktelser enligt medlemsavtal och lag. Följande personuppgifter kan vi komma att behandla:

 • Namn, adress, e-postadress, telefonnummer (Syfte: kommunicera med registrerad om frågor som rör abonnemang, medlemskap, kurser och vistelse på NTC)
 • Personnummer (Syfte: Undvika dubbletter vid registrering, för att hantera autogiro, kortmedgivande, samt uppdatera vårt medlemsregister med aktuella adressuppgifter)
 • Födelsedatum/ålder (Syfte: Avgöra registrerads ålder vid köp av medlemskap och vid inpassering, då medlemmen saknar personnummer)
 • Kontonummer, kontokortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter (Syfte: För att hantera autogiro och kortmedgivanden)
 • Besök och träningspass (Syfte: Tillhandahålla träningsstatisk till medlemmen)
 • Fotografier (Syfte: Är frivilligt, används vid medlemsskapskontroll. Den som inte samtycker till att fotograferas behöver styrka att denne är medlemsinnehavaren genom att uppvisa giltig ID-handling)
 • Bokningar och köp (Syfte: Hantera frågor, reklamationer och återköp)
 • Information om din hälsa för att kunna lägga upp ett personligt träningsprogram (vid köp av PT-tjänster)
 • Inpasseringskontroll och besökslistor vid incidenter (Syfte: Erbjuda en säker träningsmiljö och för att verksamheten skall kunna följa träningstrender.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Genom att du tecknar medlemskap samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter för de uttalade syften som framgår av avtalet.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig, dvs. du kan inte fortsätta att träna hos oss (OBS, ger inte rätt till någon som helst återbetalning eller på förtid upphörande av bindningstid, dvs. du är fortfarande betalningsskyldig enligt ditt avtal).

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt;

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt, vid kortköp, anmälan till pass/kurser
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar våra medarbetare (PT, Träningsinstruktioner, gruppträning, m.m.)
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra föreläsningar, kurser eller seminarier.
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi när du kontaktar oss, söker anställning, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt
 • Namn och adressuppgifter från offentliga register via behörig och ackrediterad leverantör.

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gånger kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa.

Medlem kan kontakta NTC och begära;

 • Rätt till registerutdrag
 • Rätt till rättelse av personuppgifter
 • Rätt att få sina personuppgifter raderade (men med några viktiga undantag: Vi kommer att behålla sådana uppgifter som vi måste behålla enligt lag, till exempel av bokföringsskäl. Vi kommer också att behålla sådana personuppgifter som vi behöver för vårt säkerhetsarbete under 30 dagar extra från det att övriga personuppgifter raderas)
 • Rätt till begränsning av behandling av personuppgifterna
 • Rätt att göra invändningar

Kontakta info@ntc.nu om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och eller rättigheter.

Hur behandlas dina personuppgifter?

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter skall hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast våra anställda och funktionärer som behöver personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter skall ha tillgång till dem.

Vi har avtal med våra IT-leverantörer rörande IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Information om våra medlemmar är en viktig del av NTCs verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal som säkerställer att personuppgifter behandlas på ett betryggande sätt.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Det innebär att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Vissa uppgifter måste vi spara under längre tid för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan.

 • Medlem: Dina personuppgifter sparas så länge du är aktiv medlem, men senast tre år efter ditt senaste köp. Detta gäller dock inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.
 • Fullgörelse av avtal: Personuppgifter (exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med avtalstecknande sparas så länge som krävs för att NTC ska kunna fullgöra avtalet med dig.
 • Rättslig skyldighet: NTC sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.
 • Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke, exempelvis för utskick av marknadsföringsmail, sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.
 • Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till tre år efter avslutad kundrelation, såvida du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

Uppdateringar av den här policyn

Om vi gör ändringar i den här personuppgiftspolicyn kommer vi att publicera en uppdaterad version på NTCs webbplats.

Denna version av NTCs personuppgiftspolicy publicerades den 10 juni 2019.

COOKIE POLICY

Använder vi oss av cookies?
Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen, i marknadsföringsmail och i tredjepartsannonsering.

 • Nödvändiga cookies är absolut nödvändiga för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster, till exempel för att använda våra betalningsalternativ eller vår kundportal. Våra tjänster skulle inte fungera utan dessa cookies.
 • Automatiserad marknadsföring: cookies från vår plattform för marketing automation gör att vi kan vara mer relevanta i vår kommunikation med dig. Baserat på personuppgifter som användaren lämnat frivilligt, t.ex. via formulär på vår hemsida, använder Klarna denna information för att förbättra möjligheten att leverera mer relevant information på hemsidan och via annonskanaler.
 • Analys: Analyscookies samlar in information om hur användarna interagerar med vår hemsida och kundportal, vilket ger oss lärdomar om övergripande interaktionsmönster snarare än enskilda användares beteenden. Denna data hjälper oss att förbättra din upplevelse på hemsidan och i vår kundportal.
 • Annonsering: Annonscookies samlar in information om dina aktiviteter och visat intresse på vår hemsida så att vi kan visa relevant och målinriktad annonsering i tredjepartskanaler (sökmotorer, sociala medier och annonsnätverk).

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Copyright © NTC